• S’ha iniciat el període de presentació de la Declaració anual de la producció de residus biosanitaris i citotòxics del 2019.
    Aquest document s'ha de presentar abans del 31 de març, al Servei Regional de l'Agència de Salut Pública de Catalunya que correspongui a cada centre productor. Aquest tràmit és obligat per alguns centres productors, hospitals veterinaris, clíniques veterinàries (consultoris no), dentistes, etc.

    En aquest document, es fa una relació del volum de residus generats durant l'any, especificant en quins mesos s'ha fet la recollida d'aquests. Només cal fer el registre del residus sanitaris (CER 180202, 180103) i dels citotòxics(CER 180207, 180108). Altres residus, com els municipals, els líquids fixador i revelador, cadàvers de mascotes, etc, queden exempts d'aquest tràmit.

    Des de Bionet,recordem i facilitem la tramitació del document als nostres clients de forma gratuïta.

    Aprofitem per recordar que tots els centres que han de fer la declaració, també han de tenir a la seva disposició el Llibre de registre de control de residus sanitaris actualitzat. En cas que no l'hageu tramitat o s'hagi extraviat podeu posar-vos en contacte amb nosaltres o amb el vostre Servei Regional de l'Agència de Salut Pública de Catalunya