• Aquest mes de novembre l’equip de Bionet s’ha desplaçat fins a Centelles per dur a terme la inactivació d’un niu de la invasora vespa asiàtica (Vespa velutina). Es tractava d’un niu secundari situat sobre d’un pollancre a uns 20 m d’alçada, prop de l’escola Xoriguer. L’escola va rebre l’avís d’una alumna que va localitzar el niu amagat entre les fulles, i es va procedir a avisar l’ajuntament.


    La inactivació es va dur a terme amb un mecanisme que consisteix en disparar vectors amb insecticida congelat i mel directament al niu. Quan aquests vectors entren dins del niu, i degut a l’alta temperatura que hi ha a l’interior d’aquest, el producte es descongela. Les vespes, atretes per la olor de la mel comencen a ingerir el producte i van morint per l’efecte de l’insecticida. Es tracta d’un mètode segur i amb un mínim impacte ecològic, doncs s’utilitzen materials biodegradables i concentracions d’insecticida baixes. A més, és respectuós amb altres organismes no diana ja quenomés actua sobre el niu en concret.


    Més informació: Notícia al diari el 9 Nou