• Durant el mes de juliol d'aquest 2019 ja s'han començat a retirar nius primaris de vespa asiàtica (Vespa velutina) a la comarca d'Osona. Enguany sembla que els nius son més petits respecte els de l'any passat a aquestes mateixes dates, ja que en funció de les pluges poden anar més avançats o menys.


    Un cop passada l'època en que les reines fan nius embrionaris, ara ja ens trobem a la fase de nius primaris on la reina ja no surt del niu i son les obreres que desenvolupen totes les tasques de manteniment, construcció i alimentació. En breu, faran servir aquest niu primari com a base per construir un niu secundari molt més gran amb cabuda per a milers de vespes. A mesura que l'espècie es va instaurant al territori, va colonitzant altres ambients, i ja s'han començat a retirar nius sota terra. En aquest cas, fa uns dies vàrem retirar un niu de dins un comptador d'aigua.