• Durant aquests mesos el personal tècnic de Bionet ha estat realitzant desinfeccions per prevenir el COVID19. S'han desinfectat tot tipus d'instal·lacions, des de magatzems que no han aturat l'activitat, a residències de gent gran, farmàcies, escoles, oficines, etc. Tal i com marca el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Bionet esta inscrita al ROESP amb el numero 0290-CAT i realitza les desinfeccions amb productes autoritzats pel ministeri de Sanitat. Els tècnics disposen de tots els EPIs de protecció i realitzen les desinfeccions d'acord amb els protocols que hem creat conjuntament amb el departament de Salut (en col·laboració amb associacions com EIXAM, ADEPAP i ANECPLA).


    Al treballar controlant vectors de malalties que no son visibles als ulls, complementem la desinfecció dels espais amb un control analític de superfícies, de manera que podem validar que la desinfecció ha estat efectiva valorant la reducció en el creixement de microorganismes i fongs. Aquesta analítica afegeix una major garantia d'efectivitat a la tècnica utilitzada en cada cas, ja sigui una desinfecció per nebulització, per polvorització o una desinfecció de superfície.

    Desinfeccions contra SARS-CoV2 en prevenció de COVID19