• Fa pocs dies, des de la Generalitat es va decretar una nova gestió dels residus sanitaris del Grup II (EPIS, guants, mascaretes, materials de cura, gases, sondes, bosses de sèrum buides, tubuladures i altres...) en el Decret Llei 7/2020 en els centres amb activitat assistencial en pacients diagnosticats o sospitosos de patir el Covid19.


    Aquests residus, passaran a tenir consideració de residus sanitari del Grup III pel seu grau de perillositat. S’han de recollir en una bossa de galga 220 (bossa sanitària groga del Grup II), tancar-la amb seguretat, per exemple, amb una brida, i dipositar-la en una segona bossa.


    Des de Bionet, aconsellem durant la seva utilització, mantenir la bossa dins d’un cubell de brossa amb tapa amb obertura amb pedal. Tancar la bossa amb una brida, i dipositar-la en una segona bossa, ruixant en aquest moment el cubell i la primera bossa amb desinfectant. Aquestes bosses es poden emmagatzemar dins de caixes degudament senyalitzades, a l’espera de ser retirades per un gestor autoritzat, com Bionet.


    Podeu trobar aquestes bosses a Bionet en format petit (52x60cm) i gran (80x105cm).


    La resta de residus del Grup III, es seguiran gestionant com fins ara: residus tallants, punxants, que continguin líquids biològics i secrecions, s'han de recollir en envasos de 30 i 60 litres i agullers degudament acreditats.


    Per qualsevol consulta a ll'hora de gestionar els vostres residus us podeu posar en contacte amb l'equip de Bionet.