• El passat mes de juny, l’equip de Bionet va realitzar un sanejament de diverses sorreres municipals a Manlleu.
    Les sorreres infantils són un espai d’esbarjo públic present a molts parcs i espais a l’aire lliure de molts municipis.


    Tot i no ser una instal·lació que acumuli patògens a través del seu ús continuat, pel fet d’estar a l’aire lliure i en contacte amb agents degradants com la llum solar, si que és possible que aquests espais estiguin exposats a defecacions d’animals, especialment ocells, gats i gossos.


    El sanejament que es realitza consisteix en l’airejat de la sorra, removent-la amb l’ús d’un motocultor. D’aquesta manera, es fa més practicable la sorrera i alhora s’evita la proliferació de bacteris per compactació, humitats i pudrició. Alhora es retiren elements tallants i/o punxants, així com plàstics i altres elements que poden haver quedat enterrats i que poden suposar un perill pels infants que freqüenten aquests espais.


    Per últim, es recullen mostres de sorra de cada sorrera tractada per analitzar i descartar la presència de quists o paràsits derivats de les femtes animals i que poden provocar problemes de salut als infants en cas d’ingesta accidental. En cas d’obtenir sorrres positives, es procedeix al tractament corresponent.