• Bionet ha creat una nova eina per validar el protocol de neteja i desinfecció i assegurar que sigui totalment efectiu. Aquesta eina es diu Screening Box. Es tracta d'un kit d’autodiagnosi que inclou material per analitzar superfícies (taula de la consulta, quiròfan, etc.) i per validar el funcionament correcte del sistema d’esterilització del material quirúrgic per autoclau.    Screening Box arriba al veterinari amb tot el necessari. És senzill d'utilitzar. S’agafen mostres de les taules de les consultes després d’una visita (taula bruta), i un cop aplicat el protocol de neteja (taula neta). També es col·loca un indicador d’esterilització a l'autoclau o estufa amb un cicle d’esterilització de material. I després s’envia el material a Bionet per missatgeria perquè ho analitzi al laboratori. El procés finalitza amb un certificat d’anàlisi conforme els protocols de neteja han estat validats.