EL SERVEI

Bionet ofereix un servei que va més enllà d’una simple recollida de residus i transport fins a la planta de tractament. Tramita de forma gratuïta tots els documents per a que els centres regularitzin la seva situació d’acord amb la normativa vigent. Es procura que la gestió de residus no interfereixi en l’activitat principal del client, i se l’assessora per a que es compleixi la legislació de la forma més rentable possible.

TIPOLOGIES DE CENTRE

Tots els centres han d’estar donats d’alta com a productors de residus, així com tramitar notificacions prèvies o fitxes d’acceptació per cadascun dels residus. Bionet ajuda als seus clients a realitzar aquests tràmits via SDR.

CENTRES VETERINARIS

En aquests centres es generen residus sanitaris d’orígen animal del Grup II i III, també altres residus com medicaments caducats, residus de radiologia, residus citotòxics, envasos amb restes de productes químics i residus de proves bioquímiques.

EXPLOTACIONS RAMADERES, HÍPIQUES, NUCLIS ZOOLÒGICS I PROTECTORES D’ANIMALS

Les explotacions ramaderes generen molts tipus de residus: sanitaris del grup II, sanitaris del grup III (agulles, vacunes, etc.), envasos amb restes de productes químics, aerosols etc.

FARMÀCIES

Les farmàcies generen residus sanitaris del grup II, del grup III (com agulles, llancetes de proves de colesterol, glucosa, etc.) i envasos amb restes de substàncies químiques procedents de les formulacions magistrals.

CENTRES MÈDICS

Els diferents centres mèdics poden generar diferents residus, generalment generen residus sanitaris del grup II, sanitaris del grup III, residus de radiologia, envasos amb restes de productes químics, medicaments caducats i residus citotòxics.

CENTRES DENTALS

Els centres dentals generen residus sanitaris del grup II, sanitaris del grup III, residus de radiologia, envasos amb restes de productes químics i medicaments caducats.

CENTRES DE PODOLOGIA, DE FISIOTERÀPIA, D’ACUPUNTURA, D’ESTÈTICA I DE TATUATGES

Aquest centres generen residus sanitaris del grup II, sanitaris del grup III, envasos amb restes de productes químics i medicaments caducats.

LABORATORIS

Els laboratoris generen residus sanitaris del grup II, sanitaris del grup III (plaques, cultius, portaobjectes, cobreobjectes,..), envasos amb restes de productes químics, etc.