EL SERVEI

Bionet posa especial èmfasi en 3 aspectes clau per a un servei d’aquestes característiques:

COMUNICACIÓ AMB EL CLIENT.

El client coneix en tot moment l’estat de la seva instal·lació a través d’un accés virtual restringit. Es realitzen programes de prevenció i control que s’adapten contínuament als canvis de l’activitat del client.

CONEIXEMENT DE LA PROBLEMÀTICA.

Els tècnics de l’empresa tenen un alt nivell de coneixement i formació. No només de les plagues existents, sinó un coneixement global que també integra l’entorn, les diverses estratègies de control, i fins i tot estratègies de comunicació al tractar-se d’un tema socialment delicat.

PROPOSTA DE SOLUCIONS.

La veritable prevenció de plagues passa per una clara orientació al futur. Per això Bionet testa contínuament nous productes i eines de control, proposa solucions innovadores, i està molt atenta als nous problemes emergents que puguin aparèixer.

DESRATITZACIÓ

Bionet combina dos factors clau per controlar i prevenir problemes amb els rosegadors. D’un costat s’utilitzen productes d’alta qualitat, que ofereixen les màximes garanties, amb rigor i aplicant tot el coneixement i experiència de més de 15 anys en el sector. I en segon lloc s’informa als clients dels punts crítics i les mesures correctores que cal portar a terme, com a complement imprescindible per a una bona prevenció i control.

S’ofereixen serveis especialitzats, com desratitzacions ecològiques sense productes tòxics, monitoreig del programa amb sistema detex, i altres actuacions.

DESINSECTACIÓ

La identificació del insecte i el coneixement de la seva biologia són un factor clau a l’hora de proposar-ne un programa de control. Bionet utilitza les estratègies més específiques i efectives, i a la vegada amb menor impacte ambiental i risc toxicològic. Per fer-ho cal un nivell de formació i d’actualització de coneixements constant, que es porta a terme no solament amb proveïdors i mercat, sinó que també conjuntament amb universitats i centres de recerca.

DESINFECCIÓ

Bionet desinfecta tot tipus de locals i instal•lacions amb les màximes garanties d’efectivitat i seguretat. Els protocols proposats sempre passen pel disseny d’un pla de control analític previ que permeti mesurar i avaluar les actuacions realitzades.

TRACTAMENTS DE LA FUSTA

Bionet disposa de tècnics amb qualificacions específiques per a tractar problemes de la fusta, i es realitzen actuacions contra tot tipus d’agents xilòfags com fongs, corcs, tèrmits o altres.

Els tècnics de Bionet realitzen diagnòstics i informes acurats que permeten valorar, la creació de barreres químiques, tractaments de protecció de la fusta, o l’eliminació colònies de tèrmits mitjançant la col•locació d’esquers.

CONTROL DE POBLACIONS D’AUS

Bionet col•labora amb tècnics ornitòlegs especialistes en control d’aus. A part de col·locar sistemes de control com xarxes, varetes, sistemes elèctrics o barreres químiques, es proposen solucions de gestió de les poblacions combinant estratègies de tot tipus.

CONTROL DE PLAGUES VERD

Es tracta d’un concepte que a EEUU existeix sota el nom de "Green concept". Pretén anar una mica més enllà del que aquí coneixem com a “control integrat de plagues”, que proposa integrar diverses metodologies de control a part de les químiques. En aquest cas, es pretén reduir dràsticament l’ús de productes químics, especialment aquells utilitzats de forma preventiva, arribant al punt, en cas que sigui possible, de poder parlar de control de plagues ecològic.
Bionet posa a disposició del client les tècniques i equips més sofisticats, que combinats amb un alt nivell de coneixement, recerca i innovació, demostren que és possible controlar algunes plagues sense ús de productes químics. Bionet és una empresa pionera en oferir serveis d’aquestes característiques en instal·lacions que prèviament mai ningú ho havia proposat. Alguns d’aquests tractaments son:

  • Aspiració mecànica.
  • Desinsectació en fred.
  • Tractaments amb vapor.
  • Atmosferes de CO2 modificades.
  • Tractaments amb terres de diatomees (algues).

PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LOSI

Bionet realitza diagnòstics inicials i elabora els plans d’autocontrol per a tot tipus d’instal·lacions. Es realitzen també actuacions correctores i desinfeccions, que juntament amb un acurat control analític, asseguren un seguiment adequat sense proliferació de la bactèria causant de la legionel·losi.